;

LOGICON kontenery

Kontenery technologiczne

Nasze kontenery dzięki uniwersalnemu zastosowaniu mogą z powodzeniem pełnić rolę pomieszczeń technicznych. Sprawdzają się przy zastosowaniu jako pomieszczenia pod agregaty prądotwórcze, przepompownie cieczy, trafostacje, kotłownie gazowe i biokotłownie, serwerownie, pomieszczenia urządzeń sterowniczych, sterownie, stacje uzdatniania wody a nawet miejsca przechowywania i chowu zwierząt. Jednym z popularnych produktów naszej firmy są kontenery ekologiczne, z zamontowaną wanną wychwytową, stanowiące doskonałe rozwiązanie na magazyn paliw, oleju oraz innych cieczy czy też jako kontenery myjnie. Dzięki szczelnej spawanej wannie wychwytowej, zamontowanej w podłodze kontenera, nie ma niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska przypadkowym rozlaniem niebezpiecznej substancji poza wannę.

Kontenery technologiczne produkujemy od podstaw na lekkie maszyny i instalacje, natomiast w przypadku ciężkich instalacji, agregatów prądotwórczych i przewidywanych dużych obciążeń kontenera, adoptujemy kontenery morskie

Dostępne wyposażenie wszystkich kontenerów technologicznych